Jeg er 46 år gammel. Jeg er Coachuddannet i Positiv Psykologi fra At Work Skolen Odense og Selvkærligheds Guide hos Mette Holm Psykologerne i Århus.

Der udover er jeg Master i Positiv Psykologi (MScPP) fra Århus Universitet:

Uddannelsen indeholder 4 moduler: 

1) Individuelle Styrker og Trivsel - fokus på og redskaber til at afdække personlige styrker

2) Læring og Læringsstile - fokus på personlige læringsstile og læring generelt

3) Positiv Psykologi i ledelse af organisationer - styrkebaseret ledelse

4) Masterspeciale er udarbejdet med fokus på Trivsel og Motivation hos kvinder, der er udfordret på en travl og stresset hverdag, i forhold til at navigere mellem privatliv og arbejde.

 

Positiv Psykologi Coachuddannelsen giver viden om og redskaber i forhold til at arbejde med flow og motivationsarbejde, individuelt styrkearbejde samt mindfulness. 

Selvkærligheds Guide uddannelsen har intenst fokus på vores "Skygger" (de sider af os selv, som vi helst ikke vil være ved) og det kognitive princip, altså det faktum, at ALT er skabt af vores tanker - hvordan forstår vi dem, hvordan arbejder vi med dem, og hvordan bruger vi dem som redskaber til at finde/bevare/fokusere på ro og overskud og ikke mindst kærlighed til os selv. 

Jeg er Wellbeing Manager ift arbejdspladser og har tidligere været tilknyttet Bioanalytikeruddannelsen som lektor og uddannelsesfaglig vejleder. Inden da, har jeg en baggrund som Bioanalytikerunderviser i klinisk praksis i 8 år på Odense Universitetshospital OUH.

Interessen for psykologien er blomstret op i min funktion af underviser og uddannelsesfaglig vejleder for de studerende på uddannelsen ift deres forskellige udfordringer af faglig og/eller personlig karakter. Ligeledes er jeg efterfølgende gået ledelsesvejen, som i særdeleshed kalder på viden og erfaring indenfor Psykologi og Trivsel.

Vejen til et godt liv (dels privat, dels arbejdsmæssigt) udspringer i personlig ro, psykisk sundhed og optimal trivsel. Både som medarbejder men også som leder.