Self Determination Theory (SDT)

(På dansk: Selvbestemmelses teori).

Teorien, som har været understøttet forskningsmæssigt i 30-40 år, skyldes to amerikanske forskere, Edward Deci og Richard Ryan, der er professorer ved University of Rochester i staten New York. Disse to herrer identificerede tre grundlæggende psykologiske behov:

1.    autonomi (at opleve frihed til at vælge og bestemme selv)
2.    kompetence (at se ens handlinger føre til resultater - at man kan noget)
3.    sociale relationer (at være tæt forbundet med andre mennesker, der betyder noget           for dig). 

Et nøglebegreb er sondringen mellem "indre (intrinsic)" og "ydre (extrinsic)" motivation. Når man er indre motiveret, udfører man en aktivitet for dens egen skyld, dvs. fordi den er interesant eller sjov i sig selv.

Når man er ydremotiveret, udføres aktiviteten fordi man vil opnå en belønning eller undgå en straf, der ligger uden for aktiviteten selv, som fx for at tjene penge eller undgå at få skældud af en forælder.

Grundlæggende nævner Deci og Ryan, at alle mennesker har et medfødt behov for autonomi. Vi har behov for at være forfattere i vores eget liv og opleve, at det er os selv, der sidder i førersædet og, at vi ikke kontrolleres eller styres af personer udefra.