Temadage

Jeg vil meget gerne tilrettelægge temadage ud fra Jeres ønsker.

Emnerne kunne f.eks. være: 

  • Motivation
  • Arbejdsglæde
  • Trivsel
  • Team samarbejde og gruppe dynamik ofte i forhold til skyggearbejde og persontyper

Jeg benytter mig af teori og redskaber fra den positive psykologi i min undervisning og samtaler. Alt efter hvad vi identificerer som værende omdrejningspunktet for jeres temadag, kan der sættes mere eller mindre komplekse interventioner i gang i forhold til at fremme og/ eller bevare det gode arbejdsmiljø. 

Ofte vil jeg gøre brug af test baseret på positiv psykologi til at identificere menneskers individuelle styrker i form af f.eks. personlige karakterstyrker, talenter, træk, stile og interesser, eller anvende specifikke metoder til udvikling på arbejdspladser via bl.a. coachende spørgsmål, faciliterings-teknikker og flowdesign.