PERMA

Trivsel, (ikke at forveksle med "lykke") er emnet for/omkring den
positive psykologi. Trivsel har 5 målelige elementer.

Den amerikanske psykolog Martin Seligman har udviklet trivselsteorien og nedenstående PERMA model:


1) Positive emotioner – en følelse af glæde - at være i et positivt miljø

2) Engagement – en følelse af fordybelse, lyst og nærvær, Forudsætter bl.a. at man har nogle mål, der er energigivende, nogle få enkle og gode regler at følge samt mulighed for at kunne finde ro til fordybelse.

3) Relations - positive relationer forudsætter et betryggende medspil og et oplevelsesrigt og
erfaringsopbyggende modspil.

4) Meaning – mening forudsætter, at det man hører og diskuterer, kan bruges og ikke mindst er velargumenteret. Det skal give mening for os.

5) Achievement – præstationer. Det er skønt at komme i mål med noget, at have præsteret
noget. Dog er det ikke selve det at nå i mål, der giver os den følelse, vi efterstræber. Det er det at have gået igennem selve processen – at have kæmpet og nået målet, der gør os lykkelige. Ved at sætte os nogle lidt høje mål, som vi skal kæmpe for at nå gør, at vi kan opnå det dybe engagement, der skaber flow.

At nå i mål, gør os naturligvis glade, men det er kortvarig glæde. Det at opleve os selv i processen i at nå målet, skaber trivsel.